Producent nierdzewnych liter,
   krzyży oraz aplikacji

twój koszyk

koszyk jest pusty

Regulamin sklepu ORION art-stal

Regulamin świadczenia usług sklepu

ORION art-stal

§ 1

ORION art-stal  jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Piotr Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ORION art-stal Nowak Piotr z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul. Połomska 9, 44-335, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie ORION art-stal

§ 2

ORION art-stal jest internetowym sklepem, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać towar ze stali nierdzewnej: litery o różnej fakturze, wizerunki, krzyże, aplikacje oraz zamówienia indywidualne.


§ 3

1.    Dokonywanie zakupów za pośrednictwem ORION art-stal wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

2.    Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

1.    Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (www. ORION art-stal /rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.

2.    Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu, wzoru, fakturze oraz rozmiaru, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Ważne jest aby przy zakupie liter ze stali nierdzewnej bardzo dokładnie wybrać rozmiar, krój oraz wielkość liter, np.:

Nowak Jan (przykładowo czcionka nr 1, wysokość 5 cm

Specyfikacja zamówienia: N – 1 szt. Druk 5 cm czcionka nr 1, o- do 5 cm 1 szt, w – do 5 cm 1 szt…….. )

Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

3.    Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie ORION art-stal  bez dodatkowej opłaty.

4.    Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

5.    Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail  potwierdzający przyjęcie zamówienia. 


§ 5

1.    Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2.    W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a ORION art-stal zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.


§ 6

1.    W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

2.    Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek ORION art-stal, który pokrywa związane z tym koszty.

3.    Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce zgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, ORION art-stal zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

4.    W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, ORION art-stal informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi ORION art-stal.

5.    Wszystkie innej kwestie sporne rozpatrywane są przez Sąd Rejonowy według miejsca zamieszkania/prowadzenia firmy.